ងាយស្រួលក្នុងការចាប់ផ្ដើមជាមួយ Melbet Partners ហើយចាប់ផ្តើមរកប្រាក់ចំណូលជាមួយកម្មវិធីដៃគូសហការកំពូលមួយ

សូមអបអរសាទរ! អ្នកបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដៃគូសហការរបស់ Melbet ហើយ! វាពិតជាងាយស្រួលយល់ខ្លាំងណាស់។

នេះគឺជាការណែនាំងាយៗដើម្បីប្រាកដថា អ្នកអាចចាប់ផ្ដើមបានឆាប់។

ជំហានទី 2 - បន្ថែមគេហទំព័រ

ចង់បន្ថែមគេហទំព័ររបស់អ្នកទៅកាន់កម្មវិធីដៃគូសហការមែនឬទេ? គ្រាន់តែចុចលើពាក្យ “បន្ថែមគេហទំព័រ” នៅក្នុងមីនុយចំហៀងជាការស្រេច។

បន្ទាប់មកទៀត វាយបញ្ចូលតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់អ្នក ហើយសូមប្រាប់យើងពីភាសា និងប្រភេទនៃគេហទំព័រនោះ។ ពិតជាងាយស្រួលណាស់ មែនឬទេ?

ជំហានទី 3 - ការចូលទៅប្រើសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយ

Melbet Partners សូមណែនាំឱ្យប្រើត្រឹមតែក្រាហ្វិកនិងអក្សរផ្លូវការប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីផលិតរបស់យើង។

អ្នកអាចទទួលបានក្រាហ្វិកនិងអក្សរដោយ៖

  • ស្នើសុំសម្ភារៈតាមរយៈក្រុមផ្ដល់ជំនួយគាំទ្ររបស់យើង
  • សាប់ស្ក្រាប់ទៅកាន់ទំព័រព័ត៌មានសង្គមផ្លូវការរបស់ Melbet ឬ
  • ចូលទៅកាន់ផ្នែក “ឧបករណ៍ធ្វើទីផ្សារ” នៃទំព័រសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយ

ជ្រើសរើសទម្រង់ដែលអ្នកចង់បាន (ឧ.ទា. ផ្ទាំងបដា) ហើយពិនិត្យរកមើលសម្ភារៈដែលមានផ្ដល់ជូន។

ពេលនេះ អ្នកទទួលបានផ្ទាំងបដា និងសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយហើយ ដូច្នេះ តើត្រូវធ្វើអ្វីបន្ទាប់ទៀត?

ជំហានទី 5 - បង្កើតលេខកូដប្រូម៉ូសិន

លេខកូដប្រូម៉ូសិនអនុញ្ញាតឱ្យតិថិជនទទួលបានបូណឹសកាន់តែច្រើន នៅពេលដែលពួកគេធ្វើការចុះឈ្មោះ ដែលការនេះធ្វើឱ្យការផ្ដល់ជូនរបស់អ្នកកាន់តែមានភាពទាក់ទាញចំពោះភ្ញៀវរបស់អ្នក។

ការកំណត់នៅក្នុងផ្នែក “លេខកូដប្រូម៉ូសិន” គឺងាយស្រួលនោះទេ។ គ្រាន់តែជ្រើសរើសគេហទំព័ររបស់អ្នក និងអ្វីដែលអ្នកចង់ឱ្យគេហៅលេខកូដប្រូម៉ូសិននោះ ជាការស្រេច។ ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឱ្យវាងាយស្រួលចងចាំ។

ពេលនេះ ជិតរួចរាល់ហើយ គ្រាន់តែត្រូវពិនិត្យមើលឧបករណ៍មួយទៀតជាការស្រេច។

ជំហានទី 6 - ការដកប្រាក់

ពេលនេះ សូមពិនិត្យមើលផ្នែកដែលល្អបំផុតនៃការធ្វើការជាមួយ Melbet Partners។ ដើម្បីស្នើសុំធ្វើការដកប្រាក់លើកដំបូងរបស់អ្នក អ្នកចាំបាច់ត្រូវទាក់ទងទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ បន្ទាប់មកទៀត ដំណើរការនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ដែលអ្នករកបាន ដោយគេនឹងផ្ញើវាទៅកាន់អ្នកជារៀងរាល់សប្ដាហ៍។ ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមាដែលអ្នកអាចដកបាន គឺ $30។ សូមអបអរសាទរ! ពេលនេះ អ្វីៗរួចរាល់ជាស្រេចដើម្បីរកប្រាក់ជាមួយ Melbet Partners ហើយ! ចាប់ផ្ដើមដំណើរផ្សងព្រេងរបស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យភ្លាមៗក្នុងពេលនេះ ហើយទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីការធ្វើជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនភ្នាល់ឈានមុនគេនេះ។

ជំហានទី 7 - របាយការណ៍

ស្ថិតិកម្មវិធីដៃគូសហការ ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ម៉ោង ហើយចំនួនប្រាក់កម្រៃជើងសា ត្រូវធ្វើការគណនានៅថ្ងៃបន្ទាប់។

នៅលើទំព័រដើមនៃគណនីរបស់អ្នក អ្នកអាចមើលឃើញស្ថិតិរហ័សខ្លះ រួមមាន៖

ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមានសម្រាប់ការដកប្រាក់

ប្រាក់កម្រៃជើងសាកាលពីម្សិលមិញ

ខែនេះ

រយៈពេល 30 មុន និងចំនួនសរុប

អ្នកអាចមើលឃើញស្ថិតិលម្អិតច្រើនទៀតនៅក្នុងផ្នែក “របាយការណ៍” ដាច់ដោយឡែក៖

ខ្លឹមសារសង្ខេបខ្លី – នៅទីនេះ អ្នកអាចមើលឃើញស្ថិតិជារួមសម្រាប់រយៈពេលកំណត់ណាមួយ។ អ្នកក៏អាចបង្កើតរបាយការណ៍សម្រាប់គេហទំព័រ និងសម្ភារៈដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបានផងដែរ។

ការ​ដក់​ប្រាក់

ដើម្បីទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់ដំបូង អ្នកចាំបាច់ត្រូវទាក់ទងទៅកាន់ក្រុមផ្ដល់ជំនួយគាំទ្ររបស់កម្មវិធីដៃគូសហការ។ បន្ទាប់ពីនោះមក ការទូទាត់នឹងត្រូវផ្ទេរទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ប្រាក់កម្រៃជើងសាត្រូវធ្វើការទូទាត់មួយសប្ដាហ៍ម្ដង (ប្រាក់កម្រៃជើងសាសម្រាប់សប្ដាហ៍គិតចាប់ពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ នឹងត្រូវធ្វើការទូទាត់នៅថ្ងៃអង្គារក្រោយ) ប្រសិនបើចំនួនដែលរកបាននោះច្រើនជាងចំនួនកំណត់សម្រាប់ការដកប្រាក់ $30។

ទំនាក់ទំនង

យើងខ្ញុំពេញចិត្តនឹងជួយអ្នក ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីដៃគូសហការរបស់យើង។